Pomoc

Chcę słuchać wybranych nagrań w czasie, kiedy nie mam dostępu do internetu

Aplikacja MyOla umożliwia oznaczenie wybranych nagrań, by były możliwe do słuchania również w chwili, gdy nie masz dostępu do internetu. W jednym momencie można tak oznaczyć maksymalnie 10 nagrań - ograniczenie to wynika z optymalizacji, która pozwala uniknąć kłopotów w działaniu aplikacji na słabszych urządzeniach.

Aby oznaczyć nagranie jako dostępne offline można postąpić na kilka sposobów:
1/ W oknie prezentującym szczegóły wybranego nagrania - jego okładkę, tytuł, opis, należy nacisnąć trzy kropki znajdujące się w prawym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych opcji u dołu ekranu - wśród nich znajdzie się przełącznik "Dostępny offline", który można przestawić na stan "włączony", powodując pobranie nagrania do pamięci urządzenia
2/ Ten sam przełącznik "Dostępny offline" znajduje się również na zakładce "Rozdziały" w odtwarzaczu
3/ Dodatkowo, dostępność offline można oznaczyć dla każdej pozycji wyświetlonej na liście - poprzez jej dłuższe przytrzymanie, lub naciśnięcie trzech kropek wyświetlonych po jej prawej stronie

Po oznaczeniu wybranych pozycji jako "dostępne offline" możesz zweryfikować stan ich pobierania na tak samo podpisanym kafelku znajdującym się w zakładce "Twoje". Na jego powierzchni wyświetli się prędkość trwającego pobierania, a w jego wnętrzu stopniowo przybywać będą okładki kolejnych pobieranych pozycji.